Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2017

heyorpheus
9322 17dc
Reposted fromoiv13 oiv13 viagdziejestola gdziejestola
heyorpheus
7051 94fa 500
Macintosh
Reposted fromgruetze gruetze viainsanedreamer insanedreamer
heyorpheus
1260 5e22 500
Reposted fromsquishi squishi viagdziejestola gdziejestola
3312 4d95 500
Reposted fromitslikerufus itslikerufus via3u3a 3u3a
heyorpheus
Chciałabym przestać myśleć o chorobach, umieraniu, nieszczęściach, kiepskiej pracy, braku perspektyw, niespełnionych ambicjach, badaniach, nieudanych rekrutacjach, mijającym czasie, szpitalach, izbach przyjęć, smutku, bólu, zimnie, pieniądzach, przyszłości, planach, karierze której nie ma, o tym co trzeba, co powinnam, co się może stać. 
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaSkydelan Skydelan

June 04 2017

heyorpheus
1847 9fe8
Reposted fromgregoer gregoer viagdziejestola gdziejestola
heyorpheus
To,czego chcesz, przychodzi do Ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedobrze, w nadmiarze.
— Jakub Żulczyk

May 24 2017

heyorpheus
4523 5333 500
Reposted frommonikawolna monikawolna viagabunia gabunia
heyorpheus
8706 f2c7 500
5113 80d9 500
Reposted fromemeerydafabcat emeerydafabcat viajethra jethra
heyorpheus
1506 7490 500
Reposted fromPoranny Poranny viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
5995 8f41 500
Reposted fromohnina ohnina via3u3a 3u3a
heyorpheus
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
heyorpheus
5639 336e 500
Reposted fromtfu tfu viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
heyorpheus
6960 54c0 500
szymborska
heyorpheus
2515 1aad
Reposted fromkrzysk krzysk viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
heyorpheus
5953 908b 500
Reposted fromDennkost Dennkost viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu

May 21 2017

0842 68bb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl