Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

heyorpheus
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viaSkydelan Skydelan
heyorpheus
2767 997f
Reposted fromimradioactive imradioactive viaSkydelan Skydelan
heyorpheus
1252 c21c 500
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viay-xcv-y y-xcv-y
heyorpheus
Nie ma na świecie nic równie okrutnego, jak poczucie opuszczenia wywołane tym, że nie ma się na co czekać.
— Haruki Murakami
Reposted fromoczekiwania oczekiwania viagdziejestola gdziejestola
heyorpheus
Legenda mówi, że jeśli nie możesz spać w nocy, to znaczy że przebywasz w czyichś snach...
Reposted fromlabellavita labellavita viagdziejestola gdziejestola
heyorpheus
5598 b1a7
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola
5122 9c34
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaphilomath philomath
Miałeś już w życiu taki moment, w którym sam nie wiedziałeś co czujesz? Gdy kogoś Ci brakowało, ale wszystkich od siebie odrzucałeś?
— (via 27–grudnia)
heyorpheus
heyorpheus
przeraża mnie ten cały zmarnowany przeze mnie czas
Reposted fromcreure creure viagdziejestola gdziejestola
heyorpheus
4369 9be4
Reposted fromvertige vertige viagdziejestola gdziejestola

April 21 2017

heyorpheus
1777 9a9e 500
Reposted fromohnina ohnina viakotfica kotfica

April 17 2017

heyorpheus
Każdy ma wspomnienia, do których lubi się uśmiechać.

smallhonkfriend:

person: how is your mental state?

me: 

image
heyorpheus
5832 d9e1 500
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica
heyorpheus
0329 0bd8
Reposted fromtaSowa taSowa viasilence89 silence89
heyorpheus
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromtaSowa taSowa viasilence89 silence89
1396 8a6f 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl