Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

heyorpheus
9798 8a26
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasilence89 silence89
heyorpheus
1618 848d
Reposted frompotatolovero potatolovero viasilence89 silence89
1024 1d4b 500

girlfig:

it looked just like a Monet painting 🙇🏼🍾 ig: isabellaspud

Reposted fromvibetechs vibetechs viaSkydelan Skydelan
heyorpheus
6747 e3d4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan
heyorpheus
Ludzie boją się zmian. A ja się właśnie boję, że nic się nie zmieni...
— nie chcę żeby tak już było zawsze.
Reposted fromdepresja depresja viaSkydelan Skydelan
heyorpheus
3003 8395 500
Reposted fromaknatazs aknatazs viaSkydelan Skydelan

March 21 2017

heyorpheus
4066 bd82 500
Reposted fromTakingControl TakingControl vianecropixie necropixie

March 20 2017

heyorpheus
Zupełnie inaczej jest, jeżeli masz kogoś, kto cię kocha. To ci daje setkę powodów, aby żyć. Ja ich nie mam.
— Jonathan Carroll - Na pastwę aniołów
heyorpheus
heyorpheus
Ludzie, których kochałem w swoim życiu, nigdy nie byli łatwi do kochania. Nie przywykłem do normalności. Za to przywykłem do katastrof.
— Augusten Burroughs
heyorpheus
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
6383 b29a
Reposted fromshitsuri shitsuri viamyzone myzone
8518 b0ff 500
Reposted fromerial erial viaszszsz szszsz
8252 ae02
Reposted fromerial erial viakotfica kotfica
heyorpheus
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viasilence89 silence89
1972 c422 500
Reposted fromerial erial viagdziejestola gdziejestola
heyorpheus
1259 7955
Reposted fromiwillbefine iwillbefine viaLalli Lalli

66koi:

does anyone else constantly get the feeling that you’re running out of time?? and for no reason!! i could be lying in bed in the middle of summer vacation and my mind is like “hurry up!!! before it’s too late!!!” and i’m just like “hurry up and do what?? leave me alone wtf!!!”

Reposted fromerial erial viaelloko elloko
heyorpheus
Ale w miarę czekania przestaje się już czekać.
— Albert Camus
heyorpheus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl