Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2018

heyorpheus
1732 e755
Reposted fromdoedeer doedeer vialaparisienne laparisienne
heyorpheus
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami
Reposted frominto-black into-black vialaparisienne laparisienne

August 20 2018

8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viatobecontinued tobecontinued
3788 8fc0
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viatobecontinued tobecontinued
heyorpheus
6145 bbf8 500
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued

August 18 2018

heyorpheus
twitter, facebook, tumblr, instagram, and linkedin
Reposted fromfightling fightling viablackheartgirl blackheartgirl
heyorpheus
heyorpheus
heyorpheus
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viaMaddoxx Maddoxx
2842 1ae0 500
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
7390 ba8c 500
Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer
heyorpheus
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viablackheartgirl blackheartgirl
heyorpheus
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. Granicą jest bycie w drodze.
— Tove Jansson
heyorpheus
heyorpheus
0310 8755
Reposted fromolaosa olaosa viafreeway freeway
heyorpheus
1974 0eb5 500
Reposted fromtfu tfu viafreeway freeway
heyorpheus
wanderlusteurope:
“ Gaularfjellet, Iceland
”wanderlusteurope:
Gaularfjellet, Iceland

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viafreeway freeway
heyorpheus
9375 e9e3 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viafreeway freeway
heyorpheus

August 17 2018

heyorpheus
6216 a19f 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl